ANBI

Stichting Vocaal Ensemble Piacevole

Piacevole is een vocaal ensemble, bestaande uit 8 ervaren en geschoolde zangers die zowel in ensembleverband alsook solistisch optreden, te weten 2 sopranen, 2 alten, 2 tenoren en 2 bassen. Gerben Budding is artistiek leider van Piacevole. Hij is tevens actief als hoofdorganist van de Sint-Janskerk in Gouda, als stadsorganist van Gouda en als zanger/cantor in de Goudse vesperdiensten.

Ensemble Piacevole heeft als doel het beoefenen van vocale muziek uit de 16e en 17e eeuw en deze muziek door middel van concerten bredere bekendheid te geven. Ensemble Piacevole is gespecialiseerd in vocale muziek uit de vroege renaissance, (vroege) 16e eeuw, (oude) kerkmuziek, gregoriaans, tot en met de barok (Sweelinck, Monteverdi), en alles wat daartussen valt. De tekst van de muziek is leidend voor de programmakeuze.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Onze doelen

 • Het verbinden van (nieuw) publiek aan de oude vaak onbekende muziek en het levend houden van een belangwekkende periode uit de muziekgeschiedenis;
 • Het geven van minimaal twee concerten per jaar;
 • Het stijlgetrouw uitvoeren van de werken uit genoemde periode (tekstgericht), op een historisch en muzikaal verantwoorde manier;
 • Een programmering waarbij liturgische functie voelbaar en zichtbaar is;
 • Het creëren van een kweekvijver voor (jonge) amateurzangers en professionals;
 • Uitgroeien tot een ensemble dat kwaliteit genoeg in huis heeft voor festivals op haar gebied, zoals (de randen van) Festival Oude Muziek, Brugs festival, of aansluiten bij (orgel)festivals in binnen- en buitenland;
 • Het verbinden van getijdenmuziek aan huidige religieuze momenten en het creëren van bewustwording van de schoonheid van deze muziek, juist ook in een tijd dat kloostermuziek weer populair wordt bij een breed publiek;
 • Onderzoek naar welke muziek in de 15e-17e eeuw in Gouda geklonken heeft en deze uitvoeren.

Bestuur en beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting zijn Bart Sturm (voorzitter), Rens van der Hee (secretaris), Dick Valk (penningmeester), Beppie de Rooij (PR) en Gerben Budding (algemeen bestuurslid). De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de stichting.

De bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers. Gerben Budding ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden als artistiek leider (niet voor zijn werkzaamheden als bestuurslid).

Plannen voor de komende twee jaar

 • Concerten 2021: de jaarlijkse concerten met Pasen en Kerst, en incidenteel een bijdrage aan een (Goudse Glazen) dienst. Zie verder de agenda op deze website.
 • Zo mogelijk nog een themaconcert of aansluiten bij bestaande concerten of concertagenda’s, Goudse lokale evenementen zoals ‘Gouda bij kaarslicht’.
 • Het verbeteren van de kwaliteit, en het vergroten van de bekendheid.
 • Het zoeken van ambassadeurs die bekendheid kunnen geven aan het ensemble en optredens kunnen initiëren of uitventen.
 • Het voorbereiden en verzorgen van muziek tijdens speciale gelegenheden, zoals het 750-jarige bestaan van Gouda in 2022.

Financiën

De stichting heeft momenteel een beperkt eigen vermogen. Tot nu toe zijn de inkomsten van de kaartverkoop en enkele sponsoren steeds kostendekkend geweest. Kosten voor uitvoeringen zijn met name voor inhuur van musici, (gast)zangers, huur van instrumenten en zaalhuur. Op dit moment is er beperkt ruimte voor het uitkeren van honoraria. Inkomsten worden verworven via kaartverkoop bij concerten, sponsoring, donaties en bijdragen van fondsen.

Overige informatie

Het KvK-nummer van de stichting is 80676642. Het RSIN-nummer is 861759205. Voor de stichting wordt een ANBI-status aangevraagd omdat het gaat om een culturele instelling die gericht is op het algemeen nut en uitsluitend op cultureel gebied actief is.

De stichting heeft een website (www.ensemblepiacevole.nl), een Instagram-account (www.instagram.com/vocaalensemblepiacevole), een Facebook-account (www.facebook.com/pg/ensemblepiacevole) en is bereikbaar per e-mail (ensemblepiacevole@outlook.com).

Jaarverslag Stichting Ensemble Piacevole 2020

Ensemble Piacevole heeft dit jaar twee concerten gegeven, op 28 november in de Nieuwe Kerk te Delft, en op 5 december in de Goudse Sint-Jan.

Deze concerten zijn gegeven voor 2 maal 30 bezoekers, waarbij de maatregelen van het RIVM in acht zijn genomen, zonder pauze, met afstand van 1,5 meter, met aanmelding vooraf.

De geplande concerten van Woerden (27 maart) en Bennekom ( 14 november) konden geen doorgang vinden vanwege (de maatregelen in verband met) corona.

Enkele zangers van het Ensemble hebben hand- en spandiensten verricht bij erediensten, Goudse Glazendiensten, rouw-, en trouwdiensten en vespers, soms onder vermelding van ‘cantorij’, soms onder vermelding van ‘Ensemble Piacevole’.

Er zijn verschillende auditierondes geweest, één voor alten en één voor tenoren. Op dit moment zijn de vacatures weer vervuld, en is de groep ‘reservezangers’ aangevuld.

Op 19 oktober jl is Ensemble Piacevole een stichting geworden, de akte is bij de notaris gepasseerd, de bescheiden en documenten zijn gemaakt, er is een bestuur, en de aanvraag voor ANBI-status loopt, en is bijna afgerond.

Op 14 december is de eerste jaarvergadering gehouden.