ANBI

Stichting Vocaal Ensemble Piacevole

Piacevole is een vocaal ensemble, bestaande uit 8 ervaren en geschoolde zangers die zowel in ensembleverband alsook solistisch optreden, te weten 2 sopranen, 2 alten, 2 tenoren en 2 bassen. Gerben Budding is artistiek leider van Piacevole. Hij is tevens actief als hoofdorganist van de Sint-Janskerk in Gouda, als stadsorganist van Gouda en als zanger/cantor in de Goudse vesperdiensten.

Ensemble Piacevole heeft als doel het beoefenen van vocale muziek uit de 16e en 17e eeuw en deze muziek door middel van concerten bredere bekendheid te geven. Ensemble Piacevole is gespecialiseerd in vocale muziek uit de vroege renaissance, (vroege) 16e eeuw, (oude) kerkmuziek, gregoriaans, tot en met de barok (Sweelinck, Monteverdi), en alles wat daartussen valt. De tekst van de muziek is leidend voor de programmakeuze.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Onze doelen

 • Het verbinden van (nieuw) publiek aan de oude vaak onbekende muziek en het levend houden van een belangwekkende periode uit de muziekgeschiedenis;
 • Het geven van minimaal twee concerten per jaar;
 • Het stijlgetrouw uitvoeren van de werken uit genoemde periode (tekstgericht), op een historisch en muzikaal verantwoorde manier;
 • Een programmering waarbij liturgische functie voelbaar en zichtbaar is;
 • Het creëren van een kweekvijver voor (jonge) amateurzangers en professionals;
 • Uitgroeien tot een ensemble dat kwaliteit genoeg in huis heeft voor festivals op haar gebied, zoals (de randen van) Festival Oude Muziek, Brugs festival, of aansluiten bij (orgel)festivals in binnen- en buitenland;
 • Het verbinden van getijdenmuziek aan huidige religieuze momenten en het creëren van bewustwording van de schoonheid van deze muziek, juist ook in een tijd dat kloostermuziek weer populair wordt bij een breed publiek;
 • Onderzoek naar welke muziek in de 15e-17e eeuw in Gouda geklonken heeft en deze uitvoeren.

Bestuur en beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting zijn Bart Sturm (voorzitter), Rens van der Hee (secretaris), Dick Valk (penningmeester), Nanette Mans (PR), Beppie de Rooij en Gerben Budding (algemeen bestuurslid). De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de stichting.

De bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers. Gerben Budding ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden als artistiek leider (niet voor zijn werkzaamheden als bestuurslid).

Plannen voor de komende jaren

 • Zo mogelijk nog een themaconcert of aansluiten bij bestaande concerten of concertagenda’s, Goudse lokale evenementen zoals ‘Gouda bij kaarslicht’.
 • Het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van de bekendheid.
 • Het zoeken van ambassadeurs die bekendheid kunnen geven aan het ensemble en optredens kunnen initiëren of uitventen.
 • Het voorbereiden en verzorgen van muziek tijdens speciale gelegenheden, zoals het 750-jarige bestaan van Gouda in 2022.

Financiën

De stichting heeft een beperkt eigen vermogen. Tot nu toe zijn de inkomsten van de kaartverkoop en sponsoren steeds kostendekkend geweest. Kosten voor uitvoeringen zijn met name voor inhuur van musici, (gast)zangers, huur van instrumenten en zaalhuur. Op dit moment is er beperkt ruimte voor het uitkeren van honoraria. Inkomsten worden verworven via kaartverkoop bij concerten, sponsoring, donaties en bijdragen van fondsen.

Overige informatie

Het KvK-nummer van de stichting is 80676642. Het RSIN-nummer is 861759205. De stichting heeft de ANBI-status gekregen, omdat het gaat om een culturele instelling die gericht is op het algemeen nut en uitsluitend op cultureel gebied actief is.

De stichting heeft een website (www.ensemblepiacevole.nl), een Instagram-account (www.instagram.com/vocaalensemblepiacevole), een Facebook-account (www.facebook.com/pg/ensemblepiacevole) en is bereikbaar per e-mail (ensemblepiacevole@outlook.com).

Jaarverslag 2020

Op 19 oktober 2020 is Ensemble Piacevole een stichting geworden. Kort daarna is de ANBI-status toegekend.

Ensemble Piacevole heeft in 2020 twee concerten gegeven, op 28 november in de Nieuwe Kerk te Delft, en op 5 december in de Goudse Sint-Janskerk. Daarbij werden de RIVM-maatregelen in acht genomen.

De geplande concerten in Woerden (27 maart) en Bennekom ( 14 november) konden geen doorgang vinden vanwege (de maatregelen in verband met) corona.

Jaarverslag 2021

Ensemble Piacevole heeft in 2021 zes concerten gegeven. Op 6 maart een Passieconcert in de Goudse Sint-Janskerk, op 8 mei in de Dorpskerk in Hendrik-Ido-Ambacht, op 15 september in de Pieterskerk in Utrecht, op 18 september in de Dorpskerk in Bennekom, op 30 oktober in de Goudse Sint-Janskerk en op 18 december in de Sionskerk in Zeist.