Home

Piacevole

Piacevole is een professioneel ensemble dat bestaat uit acht ervaren koorzangers. Piacevole is ontstaan vanuit de liefde voor oude muziek en het verlangen om deze muziek te zingen vanuit de hoop dat de luisteraar ervan geniet! Gerben Budding is de artistiek leider.

De muziek van aankomend concert staat in het teken van Allerzielen: de Musikalische Exequien van Heinrich Schütz worden gezongen en ensemble Piacevole zal de avond openen met een teder requiem van De Kerle.

Toelichting van Gerben Budding op het programma

Muziek in het teken van eeuwigheid, waarom deze muziek?
We voeren het stuk uit aan de vooravond van de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar, een zondag die in het teken staat van de voleinding. De onvergankelijke Exequien zijn van ontroerende schoonheid, evenals het onbekende Requiem van De Kerle. Zijn auteurschap is overigens lang niet zeker.

Een van uw favoriete componisten is Schütz, vanwaar u liefde voor hem?
Schütz is voor mij de componist van de ‘gezongen Schriftlezing’. Zijn tekstbehandeling is geniaal.

Vanwaar De Kerle? Die programmeert u niet voor niets…
Ik voer graag onbekende muziek uit. Zeker als deze zo’n onbetwistbaar niveau heeft als dit stuk.

Hoe werden deze stukken uitgevoerd in de tijd dat ze geschreven zijn?
Wisten we dat maar…

Wilt u met dit concert in een liturgische traditie staan?
Dat is misschien wat hoogdravend, maar ik hecht er voor mezelf aan om in de muziekbeoefening rekening te houden met de tijd van het kerkelijk jaar. Ik denk als kerkmusicus nu eenmaal zo. Bovendien krijg je zo een logisch aanknopingspunt voor je programmering.

Wat kunnen we de volgende keer van u verwachten?
Een Passieprogramma met twee onbekende Passies uit de 16e eeuw.

Wilt u het concert bezoeken, dan kunt u reserveren via het mailadres van de secretaris van de Stichting Kerkconcerten Delft: secretarisskd@gmail.com
Zie verder www.kerkconcertendelft.nl. Entreeprijs 15 euro pp.